Seu electrònica OLIVA

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrónica  d' Oliva estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Brances se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils

  • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius (article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre  que no siguin festius.
Festes laborals

  • Festes generals
    • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any de la Generalitat Valenciana
  • Festes locals
    • Fixades pel consistori municipal
Còmput de terminis

  • El còmput de terminis està regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i pel que disposa la mateixa llei que regula la relació dels tercers amb les administracions públiques.

Dades de contacte

Pl. Ajuntament, 1 46780 Oliva, Valencia.
Tel.: +34 962 850 250
Fax: +34 962 839 772
.

| © 2021 AJUNTAMENT D'OLIVA Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para eAtiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas